Choď na obsah Choď na menu
 


Zariadenia na vytvrdzovanie náterových látok

7. 5. 2008

Sušiarne sú strojové zariadenia, ktoré vytvárajú vhodné podmienky na urýchlené uvoľnenie a odvedenie prchavých látok z náterových materiálov na zabezpečenie kvalitného povrch dokončeného dielca.

Sušiarne majú riadiace, ovládacie a kontrolné prístroje, ktoré nastavujú a udržiavajú požadovaný technologický postup.

Rozdelenie sušiarní:

- podľa spôsobu odovzdávania tepla vytvrdzovanej (sušenej) náterovej látke - prúdením, sálaním, žiarením

- podľa druhu dokončovacích dielcov - plošné dielce, nábytok

  Teplovzdušné sušenie:

Teplo sa odovzádava vytvrdzovanej náterovej látke teplým vzduchom. Vzduch prúdi nad povrchom dokončovaného dielca.

Sušiarne sú ako tunely, do ktorých sa zasúvajú mokré, povrchovo upravené dielce. Na výstupe sa odoberajú. Vnútri sušiarní sa dielce sušia za pohybu.

Konvekčné jednoetážové sušiarne. Tunel je určený na sušenie  náterových látok nanesených na plošné dielce. Skladá sa z:

- odparovacieho úseku - je to vykurovaná časť. Obsahuje ventilátory pre prúdenie a výmenu vzduchu s odparenými prchavými látkami.

- sušiaceho úseku - obsahuje ventilátory a ohrievače. V tejto časti sa odparí zvyšok prchavých látok , náterová látka sa suší. Prebieha tu taktiež prúdenie a ohrievanie vzduchu.

- chladiaci úsek - obsahuje ventilátory, ktorými sa privádza chladený vzduch. Ochladzuje povrch dielcov.


Radiačné vytvrdzovacie tunely - náterové látky sa vytvrdzujú pôsobením tepelného, svetelného, alebo iného druhu žiarenia.