Choď na obsah Choď na menu
 


Popis častí zariadenia

7. 5. 2008

Striekacia pištoľ - rozprašuje náterovú látku tlakom vzduchu. Je určená na striekanie podkladových aj vrchných materiálov. Do činnosti sa uvádza otváraním a zatváraním prívodu tlaku vzduchu hlavným vzduchovým ventilom cez spúšťač, ktorý pôsobí na ihlu. Ihla otvára otvor v dýze. Dýzou prúdi náterová látka von a prúd vzduchu ju usmerňuje na dokončovaný povrch dielca.  

Tlakový zásobník náterovje látky - je určený na vytvorenie potrebnej zásoby náterovej látky rovnakej viskozity a farebného odtieňa

Striekacie kabíny - sú určené na sústredenie a odvedenie nežiadúcich a škodlivých výparov a zvyškov rozprášenej náterovej látky, ktoré vznikajú pri striekaní.