Choď na obsah Choď na menu
 


Časti lôžkového nábytku

26. 4. 2008

Učivo: Druhý ročník – SOU, odbor - stolár

Hlavný cieľ:

Žiak má vedieť vymenovať, opísať a na schéme ukázať základné časti lôžkového nábytku

Čiastkové ciele

žiak má vedieť, že

- základné časti lôžkového nábytku sú predné čelo, lôžková plocha, zadné čelo, postranica  

- lôžková plocha je plocha, na ktorej spočíva telo ležiaceho človeka, spravidla podzostava zložená z viacerých vrstiev

- matrac je samostatná odnímateľná časť lôžkovej plochy, zložená s čalúnických materiálov, na ktorej spočíva telo ležiaceho človeka

- nosná časť je podzostava nesúca lôžkovú plochu a tvoria ju:

a) čelo – predný a zadný zvislý dielec vymedzujúci dĺžku lôžkovej plochy (nohy a strednica)

1. predné čelo je pri nohách ležiaceho človeka

2. zadné čelo je pri hlave ležiaceho človeka

b) strednica – stredný dielec spájajúci čelá

c)noha – zvislý, alebo od zvislej roviny mierne odklonený dielec

d)postrannica (bočnica) – bočný dielec spájajúci čelá a vymedzujúci šírku lôžkovej plochy

e)zábrana – bočný dielec alebo podzostava zabraňujúca pádu z lôžkovej plochy ( z horného lôžka poschodovej postele, bočný, zvislý, pevný prípadne pohyblivý dielec alebo podzostava ohraničujúca lôžko pre dieťa

f)nosný podklad – vodorovná podzostava nesúca čalúnenie

d)  nosný rošt – pevný podklad lôžka alebo pružný podklad lôžka

 

Základné časti: a - predné čelo, b - lôžková plocha, c - zadné čelo, d - postranica

 

 

Obrázok

 

 

POSTELE - KONŠTRUKCIA POSTELÍ

Obrázok

                                       čelo          bočnica        Pevný podklad lôžka - padoska

 

                                        čelo          bočnica       Pružný podklad lôžka - lamelový rošt

Obrázok

 

Náhľad fotografií zo zložky funkčné rozmery