Choď na obsah Choď na menu
 


Zásady správania sa v učebni PC

3. 9. 2008

Viem, že svojím správaním, konaním a vzhľadom reprezentujem seba, svoju školu a rodičov.

Pokyny správania sa v učebni informatiky

Správanie sa žiakov počas vyučovania

Na svete nenájdeme dvoch rovnakých ľudí, dve rovnaké osobnosti, ktoré majú rovnaké konanie, správanie a myslenie. Aj ty môžeš patriť medzi nich. Je to jednoduché. Buď sám sebou a rešpektuj druhých.

1.Do učebne informatiky vchádzaj  pod vedením vyučujúceho

2.V učebni informatiky nie je dovolené desiatovať, jesť keksy, piť čaj, malinovku, kávu, atď......

3.Počas vyučovania neruš telefonovaním z mobilu a písaním SMS-siek

 

Oslovenie, pozdravy, komunikácia

Žijeme vo svete, kde stojí proti sebe láska a nenávisť, mier a bitky, priateľstvo a výsmech. Aby sme sa neocitli v svetle a tme, naučíme sa povedať áno a nie, prosím a ďakujem.

4.Ak chceš opustiť triedu, pýtaj si dovolenie od vyučujúceho

5.Ak chceš niečo povedať, slušne sa prihlás a hovor k danej úlohe, či téme

6.Počas hodiny každý zodpovedá za počítač, ktorý používa. Snaž sa sedieť po celý rok pri počítači, ku ktorému si sadneš na prvej hodine.

7.Skontroluj funkčnosť PC a zapíš sa do zošita príslušného k PC nasledovne:

dátum, meno a priezvisko, trieda, vyučovacia hodina, stav, podpis

8.Ak zistíš nejakú závadu, zavolaj vyučujúceho, ktorý    skontroluje stav počítača

9.Vyvaruj sa  surfovaniu na internete po nedovolených stránkach z morálneho hľadiska

10.Pred odchodom z počítačovej učebne urob za sebou poriadok.

Na svete nenájdeme dvoch rovnakých ľudí, dve rovnaké osobnosti, ktoré majú rovnaké konanie, správanie a myslenie. Aj ty môžeš patriť medzi nich. Je to jednoduché. Buď sám sebou – buď zodpovedný.

Ing. Mária Kováčiková                                                                                                                        vyučujúca informatiky