Choď na obsah Choď na menu
 


Spúšťače

28. 1. 2009

Elektrický spúšťač sa používa na spúšťanie zastaveného spaľovacieho motora. Je to upravený elektromotor na jednosmerný  prúd, ktorý pri rozbehu - pri nízkych otáčkach a veľkom zaťažení má najväčší krútiaci moment. Jeho pastorok zapadne do ozubenia venca zotrvačníka a roztočí motor.

Druhy spúšťačov:

s posúvaním pastorka

s posuvnou kotvou

dynamospúšťač - je jediný spotrebič zapojený bez poistky, takmer nevyžaduje údržbu

Úlohou spúšťača je roztočiť kľukový hriadeľ motora a tým uviesť motor do chodu. V osobných automobiloch používame spúšťače s vysúvaním pastorka. Pri použití spúšťača najskúr zasunieme pastorok do ozubeného venca na zotrvačníku a potom zapojíme prúd z batérie do elektromotora spúšťača, ktorý roztočí motor.

Spúšťač ovládame pootočením kľúčika zapaľovania v spínacej skrinke do polohy II pripojíme elektrický okruh elektromagnetického spínača. Tým vznikne v elektromagnetickom spínači magnetická sila, ktorá pomocou železného jadra a páky posunie pastorok do ozubeného venca na zotrvačníku a následne pripojí prúd z batérie do elektormotora spúšťača.

Spúšťač treba pravidelne kontrolovať podľa návodu výrobcu. Treba ho vyčistiť, skontrolovať uhlíky, ložiská, namazať klzné časti.

Poruchy spúšťačov:

-prerušený prívod prúdu od spínacej skrinky do ovládacieho elektromagnetu.                             

- opotrebované alebo poškodené uhlíky

-chybné ložiská elektromotoa

-opotrebované alebo poškodené ozuby pastorka alebo ozubeného venca

-prerušený elektrický okruh (prepálenie vinutie cievky elektromagnetu alebo elektromotora)